Ceník našich služeb

  • Cesta technika do 100km .............. 350 Kč
  • Cesta technika nad 100km ............    4 Kč/km
  • Čištění tlakovou vodou .................. 120 Kč/m
  • Čištění strojním perem .................. 140 Kč/m
  • Frézování kanalizace, DN 50-150 .... 260 Kč/m
  • Kanalizační kamera ....................... 110 kč/m
  • Jiné montáže ................................ 50-500 kč

ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Účtuji položkově dle ceníku. Hodinová sazba není účtována. Cenu tvoří položková sazba násobená skutečnými metry potrubí. Počet protažení nemá na cenu vliv. Pokud čistím tlakovou vodou 20m potrubí, účtuji pouze 20m, i když čistím čtyřikrát. Tedy nikoliv 80m!

V případě použití další technologie se vše připočítává dle položkových cen. Minimální účtovaná délka čištění je 10m. Poskytuji slevy pouze u preventivního čištění kanalizací například pro obce, školy, školky atd... pouze však na základě předchozí domluvy.