Tlakovou vodou

Čištění tlakovou vodou se používá na vymývání potrubí od kamení, písku, bahna a nečistot uvolněných při mechanickém čištění. Čištění provádíme vodou pod tlakem od 60 do 160 bar.

Před čištěním tlakovou vodou je nutné při neodtékající vodě pročistit potrubí mechanicky, jinak se voda vrací zpět, případně vytéká jinými odpdními otvory či kanálky do dalších prostor objektu a může dojít ke značnému znečištění okolí. Na toto my při práci vždy pamatujeme. Po nás zůstává čisto.